Humor

Vad är humor? Helt enkelt är det inte att definiera begreppet men på ett eller annat sätt handlar det om saker och händelser som får människor att skratta. Humor kan även delas in i olika inriktningar. Några av de mer etablerade och större inriktningarna är:

Stand-Up

Begreppet Stand-Up kommer från att en person ”står upp” ensam på scenen. Detta är en humorform som är relativt svår att bemästra. Detta eftersom man är så utlämnad till sin egen repertoar och hur skämten tas emot av publiken. Samtidigt är det en av de mer uppskattade formerna då komikern kommer nära publiken och inte sällan bygger skämt på vilka som sitter och lyssnar. Stand-Up förkommer mest på krogar och restauranger.

Standup

Satir

Humorformen satir blandar kritik med humor. Den som blir utsatt för satir kan ofta uppleva det som nästintill kränkande då humorformen ofta ironiserar och förlöjligar den som humorn vänder sig mot. Satir hittas oftast i bildform ibland annat i tidningar.

Situationskomik

Den komik som används i amerikanska ”Sit-Com” är situationskomik. Man utgår från vardagliga situationer och lyfter upp det humoristiska som kan uppstå kring detta. Svensk situationskomik kan exempelvis ses i serien Svensson och Svensson.

humor

Buskis

En folklig humor som bygger det roliga kring mycket anspeglingar på sex, könsdelar och sprit. Formen var mest populär i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet även om det även idag är lätt att hitta buskis på shower runt om i landet. Inom denna genre hittas bland annat de kända radarparet Stefan & Krister.